PROGRAMA USUARI/ES
Grup Caliu és...
PROGRAMA D’ACTIVITATS DE LLEURE I FORMACIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL AMB  NECESSITATS DE SUPORT INTERMITENT I LIMITAT Aquest programa persegueix els següents objectius:  Promoure que les persones amb discapacitat intel.lectual amb necessitats de suport intermitent gaudeixin del  seu lleure.  Fomentar l’autodeterminació individual a partir de l’oferta  d’activitats. Implicar els usuaris/es en els funcionament general del centre.  Ampliar el coneixement i interiorització de nous llocs i experiències a partir de les diferents sortides i activitats  que s’organitzen des de l’entitat.  Mantenir uns hàbits de conducta assenyats que permetin la inclusió social en qualsevol situació.  Millorar les habilitats adaptatives (sobretot les socials i pràctiques) per la promoció de la seva  autonomia. Promoure accions lliurement escollides pels usuaris/es de l’entitat que fomentin la visibilitat i la   lluita dels  seus Drets.  La metodologia en l’organització dels diferents serveis i activitats desenvolupats en el programa, és assembleària, és a dir, es conceben les assembles com a vehicle per promoure l’autogestió i l’autodeterminació de les persones amb  discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport intermitent i limitat.  Cada any els usuaris/es de l’associació disposen de diferents moments per decidir allò que volen realitzar en el seu  temps de lleure: l’assemblea anual, la qual té com a objectiu realitzar una avaluació de l’any anterior i planificar  l’any en curs. En aquesta assemblea es comencen a perfilar aquells temes, noves activitats que marcaran l’any.   A partir d’aquesta assemblea anual al llarg de l’any existeixen altres espais per fomentar l’autodeterminació en les  activitats concretes desenvolupades al centre: Assemblea especial per treballar les vacances d’estiu, Assemblea dins  les activitats ordinàries de l’associació per decidir temes concrets dels diferents espais. Les activitats incloses en aquest programa inclou tant activitats ordinàries, que són aquelles que l’entitat  desenvolupa de forma habitual i la seva freqüència és mensual havent estat escollides pels propis usuaris/es (i que  són activitats de lleure i formació que no es diferencien en absolut de les activitats que pot realitzar qualsevol  persona, sent la única diferència el suport d’un monitor/a que acompanya al grup durant la realització de l’activitat). I les activitats extraordinàries que es realitzen aprofitant bé els dies festius, o bé perquè varien d’un any a l’altre  degut al resultat de l’autodeterminació dels nostres usuaris/es, es distribueixen en activitats festives, cursos, tallers,  assessoraments, viatges nacionals i internacional i qualsevol iniciativa que desperti l’interès dels usuaris/es de  l’Associació. La pràctica esportiva ha sigut una activitat habitual en la diversitat d’iniciatives que ha realitzat l’entitat al llarg  d’aquests 26 anys. Així, els usuaris/es de l’Associació han pogut gaudir de les següents pràctiques esportives:  Futbol, bàsquet i piscina, i de manera no continuada, altres jornades esportives segons la demanda.
Twitter oficial de Grup Caliu Canal de Youtube oficial de Grup Caliu Facebook oficial de Grup Caliu Canal d' Instagram oficial de Grup Caliu
Grup Caliu - Iniciatives socials // Tel. 93 237 27 16 // C/Pàdua, 30, Baixos // 08023 Barcelona // grupcaliu@yahoo.es
QUI SOM? PARTICIPANTS PROGRAMES TRANSPARČNCIA LA SEU BUTLLETINS BLOCS SALA "CALIU" MEMŇRIES FEM XARXA COL·LABORA CONTACTE